Cloud Trends 2015

Zoals wij eerder aangaven in ons artikel Cloud computing trends 2014 bleek 2014 het jaar te zijn waar cloud gemeengoed werd. Het Rightscale state of the cloud report uit 2014 toonde dat 94 procent van de ondervraagde organisaties al clouddiensten aan het gebruiken was, of aan het experimenteren was met de cloud. Maar hoe zit dat in 2015?

In het cloudlandschap gebeurd veel, heel veel. Dit zorgt voor veel nieuwe ontwikkelingen en meningen, waarbij het soms moeilijk een compleet beeld te schetsen. Wij lichten dan ook slechts enkele trends uit binnen dit diverse informatielandschap.

Gebruik cloud blijft groeien

Bedrijven kijken bij hun ICT-strategie steeds vaker eerst naar de cloud. De cloud biedt kleine en middelgrote bedrijven toegang tot moderne technologie en de daarbij horende voordelen van flexibiliteit en schaalbaarheid. Daarnaast zijn dure ICT-investeringen geen barrière meer, voor de potentiële ondernemer, om een bedrijf te beginnen. De cloud heeft dan ook een “gelijkmakende” kracht binnen het bedrijfsleven.

The internet of things

Tablet with FingerEen onderzoek van BI Intelligence toont dat van het aantal apparaten dat met internet is verbonden in 2014 per sector 33 procent was. In 2015 zal dit naar verwachting oplopen tot 76 procent. De exponentiële groei van deze apparatuur zorgt ervoor dat bedrijven over technologieën dienen te beschikken die het gebruik van deze apparatuur ondersteunen. Alle informatie die binnenkomt, dient opgeslagen te worden en het liefst ook gesynchroniseerd te worden tussen de diverse apparaten. Het gebruik van cloud-gebaseerde platforms zal binnen het bedrijfsleven dan ook nodig zijn om de informatiestroom bij te kunnen houden en hier toekomstvoordeel uit te halen.

Transitie

Wat betreft de cloud zijn de afgelopen jaren vooral diensten populair geweest, die voor een bedrijf als “extra” worden gezien. Dit zijn minder traditionele diensten, zoals file sharing, CRM en HR-diensten. In 2015 worden ook steeds meer traditionele applicaties vanuit de cloud afgenomen. Op deze manier ontstaat er een ICT-omgeving waarbij bedrijven deels vanuit de cloud werken en deels nog met traditionele programma’s. Om deze reden wordt er naar manieren gezocht, waarbij al deze programma’s goed geïntegreerd en beheerd kunnen worden. Er worden zelfs bepaalde interfaces bedacht om meerdere cloud en on-premise diensten te integreren. Onderzoeksbureau Gartner beveelt aan dat bedrijven zich zouden moeten gaan richten op korte termijn inspanningen van applicatie en data-integratie.

Duurzaamheid

Aangezien duurzaamheid een thema is dat wereldwijd steeds belangrijker wordt, is de vraag en het aanbod van duurzame diensten steeds groter. Cloud leveranciers gaan dan ook in toenemende mate op een duurzame manier om met energie. Veel innovaties zijn gericht op het verminderd gebruik van grondstoffen en energie.

Veiligheid

Cloud veiligheid stond hoog op de agenda in 2014. Dit vooral door de aanvallen van hackers op grote cloudspelers en de media-aandacht omtrent dit thema. Veiligheid blijft dan ook zeer belangrijk als het gaat om een keuze voor de cloud bij eindgebruikers. Cloudleveranciers nemen dit zeer serieus, verkrijgen relevante certificeringen en informeren eindgebruikers over de manieren waarop zij hun informatie kunnen beschermen. Daarbij wordt ook Disaster Recovery steeds belangrijker. Traditioneel was een Disaster Recovery systeem opzetten erg kostbaar, maar door het gebruik van de cloud kan een bedrijf zich goed voorbereiden op calamiteiten zonder hoog op te lopen in de kosten.
De nieuwe voorzorgsmaatregelingen zorgen ervoor dat de cloud vaak veiliger is dan eigen alternatieve oplossingen. Het gebruiken van een zogenaamde “cloudbroker” wordt ook steeds populairder. Hieronder wordt een onafhankelijke persoon of organisatie verstaan die bedrijven adviseert bij de keuze en implementatie van clouddiensten. Voor zover enkele cloud trends 2015.