Uw bedrijf calamiteiten-proof?

McCloud verzorgt maandelijks de McCloud Experience. Door middel van deze Experience bieden wij elke maand een nieuwe groep ondernemers de kans om op een begrijpelijke manier inzicht te krijgen in de wereld van de ‘Cloud’ en een kijkje te nemen in één van onze streng beveiligde datacentra.

Tijdens de tour komen vaak goede discussies op gang. Tijdens afgelopen McCloud Experience hebben wij gesproken over de groeiende afhankelijkheid van ICT. Eén van de aanwezigen, een transportondernemer, verantwoordelijk voor honderden trucks, vertelde dat hij zonder ICT vrijwel direct onthand zou zijn. Een aanwezige accountant vertelde vervolgens dat hij bij het uitvallen van de ICT eindelijk aan wat opruimklussen toe zou komen. Na een dag zonder ICT zou werken echter al problematisch worden. Bovendien borrelen verschillende vragen op. Wat gebeurt er op zo’n moment bijvoorbeeld met de gegevens van cliënten? Cliëntgegevens moeten wettelijk gezien namelijk altijd beschermd zijn.

Een garage-ondernemer vertelde dat zijn hele systeem op internet steunt. Hij zou bij uitval van de ICT tijdelijk onderdelen kunnen monteren. Nieuwe onderdelen zou hij echter niet kunnen bestellen en ook zou hij direct geen facturen meer kunnen maken.

Al met al was de conclusie dat ICT eigenlijk onmisbaar is. Er kan slechts een kleine periode overbrugd worden zonder dat we hinder gaan ondervinden. Dit kan variëren van een uur tot een dag. Twee of drie dagen zijn in vele gevallen al funest voor de business, uitzonderingen daargelaten.

Een goede backup kan hier uitkomst bieden. Het doel van een backup wordt omschreven als het zeker stellen, dat in geval van problemen je bestaande gegevens zo goed mogelijk weer hersteld kunnen worden. Bij McCloud vinden wij dit echter een beperkte benadering. Wij zijn van mening dat het doel van een backup moet zijn, dat in geval van problemen de bestaande ICT omgeving goed en snel weer hersteld kan worden.

Een backup moet meer zijn dan de opslag van data, maar een backup van de ICT-organisatie als geheel.

Bedrijven zijn zich niet altijd bewust van de schijnveiligheid van een traditionele backup in geval van calamiteiten. Immers het terug kunnen lezen van je belangrijkste gegevens levert nog geen ICT omgeving op die weer functioneert, op het moment dat je deze nodig hebt.

De vraag is daarom, als je het risico neemt om geen backup van de gehele ICT omgeving te laten maken, een traditionele backup eigenlijk de moeite niet waard is als er maar één of twee dagen zonder ICT gewerkt kan worden. De gemiddelde cliënt is zich vaak niet bewust van dit risico en de maatregelingen die zijn genomen om eventuele schade te beperken.

Wij gaan daarom met onze klanten in gesprek om de juiste backup te realiseren die niet alleen hun data veilig stelt maar ook hun ICT omgeving. Zodoende kunnen wij de bedrijfscontinuïteit van onze klanten blijven garanderen.

Bron: Computable