Vertrouwen in de cloud groeit

Het vertrouwen in de cloud onder Nederlanders groeit. Volgens het online magazine ‘Cloud Works’ is de afgelopen vier jaar het aantal Nederlanders dat zich zorgen maakt over persoonlijke data in de cloud met 11% gedaald. In juni 2011 lag het percentage op 57%, inmiddels is dit 46%.”

Top view of person standing on rope above city

Het percentage Nederlanders dat aangeeft zich helemaal geen zorgen te maken over de veiligheid van persoonlijke data in de cloud is gegroeid van 13% naar 17%. Opvallend is dat het aantal incidenten in de cloud, waarbij informatie is gelekt of gestolen in dezelfde periode juist is gestegen.

Nederlanders vinden het vooral prettig om via de cloud altijd en overal bij hun data te kunnen. Dit percentage is tussen 2011 en 2015 gestegen van 63% naar 65%. 40% van de Nederlanders verwacht in de toekomst al hun data in de cloud op te slaan. Dit is bijna twee keer zoveel als in 2011.

Bent u geïnteresseerd in onze cloudoplossingen of wilt u meer informatie, neem dancontactmet ons op.

Bron: Cloud Works