Tijd om te innoveren of innoveren om tijd te besparen?

RES Software liet een onderzoek uitvoeren naar de productiviteit van IT afdelingen. Hierbij werden ruim 300 IT managers van verscheidene organisaties, onder meer in de zorg, het onderwijs, de overheid en zakelijke dienstverlening, benaderd.

Uit het onderzoek blijkt dat ICT managers met een dilemma te maken hebben. Aan de ene kant is er weinig tijd om te innoveren, omdat het traditionele ICT beheer veel tijd en dus ook geld kost, en aan de andere kant zou er dus tijd en geld bespaart worden indien zou worden geinnoveerd. Wat te doen? De ICT wordt steeds complexer. Vaste werkplekken maken plaats voor flexplekken, eindgebruikers nemen hun eigen apparatuur mee en willen met problemen ook niet wachten tot de IT afdeling tijd voor ze heeft. Als deze niet snel genoeg reageren, zoeken zij eigen oplossingen via de open cloud, zoals Gmail, Dropbox en WeTransfer. Deze applicaties bevinden zich buiten de gecontroleerde IT systemen en voldoen in het merendeel van de gevallen ook niet aan de Europese eisen en regelgeving. Het optimaliseren van processen , het verhogen van de gebruikerstevredenheid en het beter beheersen van de kosten. Staan boven aan de lijst met uitdagingen voor de ICT managers Meer dan 60% van de respondenten stelt dat eindgebruikers gematigd positief zijn over de IT afdeling en een klein deel denkt dat eindgebruikers IT eerder zien als ver­ tragende dan als faciliterende factor.

Lampe mit LandschaftDe meeste respondenten (54%) melden dat de IT afdeling minder tijd heeft dan wenselijk om te innoveren. Wel maken steeds meer bedrijven inmiddels deels of geheel gebruik van cloud computing diensten.

Om die uitdagingen het hoofd te bieden is integrale innovatie nodig op die fronten. Door middel van goede Cloud Computing oplossingen, waarbij met de klant in gesprek wordt gegaan. Deze innovatie komt alleen tot zijn recht als deze ook goed georganiseerd worden. McCloud streeft er daarom naar het beste te leveren uit beide werelden. Wij reduceren met onze Cloud Computing oplossingen de complexiteit van uw huidige systeem. En regelen beheer en veiligheid centraal. Centraal wordt bepaalt wie op welk tijdstip op welke plaats mag en kan beschikken over bepaalde applicaties, data en printers. De IT afdeling wordt enorm veel tijd bespaart en heeft tijd voor de vragen en suggesties van medewerkers, die vervolgens ook niet meer naar eigen oplossingen gaan zoeken.