Het Nieuwe Werken

Hoe het nieuwe werken een opmars maakt

 

Wat is het nieuwe werken?

Onder het nieuwe werken (HNW) wordt de zakelijke trend verstaan waarbij medewerkers niet langer volgens vaste tijden en op vaste plekken werken. Zij kunnen buiten de reguliere uren (van 9:00-17:00) werken en zelf hun uren indelen. Daarnaast kunnen zijn zelf een locatie kiezen om te werken. Dit kan thuis zijn, maar ook bijvoorbeeld een bibliotheek of businesscentrum. Het doel van het nieuwe werken is om effectiever met tijd om te gaan en het werk dat gedaan dient te worden zo goed mogelijk te faciliteren. Op deze manier wordt getracht om op een prettige manier betere bedrijfsresultaten te behalen.

Het nieuwe werken is mogelijk geworden door de technologische vooruitgang. Door internet bestaan de beperkingen van tijd en afstand grotendeels niet meer. Medewerkers kunnen door middel van hun laptop, PC, Tablet of smartphone via de cloud bij hun bestanden en applicaties. Deze nieuwe manier van werken is niet langer gericht op de traditionele controle- en urenstructuur, maar meer op openheid, vrijheid, flexibiliteit en resultaat. Uiteraard met de nodige invloed op de communicatie, organisatiestructuur en managementstijl.

Businessman at work. Close-up top view of man with cloud storage website on laptop. all screen graphics are made up.

De voordelen van het nieuwe werken

Voor het nieuwe werken wordt onder andere gekozen om medewerkers een betere balans te bieden tussen werk en prive. Zij zijn minder tijd kwijt aan reizen en zij hebben minder kinderopvang nodig. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau ‘Burn-out: verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken’ blijkt overigens dat het nieuwe werken ervoor zorgt dat de werktevredenheid omhoog gaat en werknemers minder snel last hebben van emotionele uitputting.

Ook werkgevers kunnen profiteren van de nieuwe werkwijze. Zijn zijn onder andere minder geld kwijt voor reiskosten, energie en kantoorruimte. Het ziekteverzuim van de medewerkers ligt lager en de productiviteit gaat omhoog. Uiteraard is het zo dan een werkgever wel meer moet toesturen op basis van resultaten en vertrouwen en minder directe controle kan uitvoeren. Het nieuwe werken heeft dan ook minder bejubelde kanten. Daarover meer in de volgende paragraaf.

 

De nadelen van het nieuwe werken

Het nieuwe werken biedt vele nieuwe vormen van communicatie en interactie. Directe communicatie is echter moeilijker. Men heeft minder spontane ontmoetingen, minder duidelijke afspraken en minder regelmaat. De betrokkenheid tussen werkgever en werknemer neemt af, mits deze niet door middel van bepaalde maatregelingen wordt onderhouden.  Daarnaast vinden sommige medewerkers het moeilijk om zichzelf te motiveren en worden sneller afgeleid en uit hun concentratie gehaald binnen een informele werkomgeving.

 

De trends van het nieuwe werken

Binnen de werkwijze van HNW zijn bepaalde trends waar te nemen. Onderstaand bespreken wij er enkele:

– Het nieuwe werken past vooral bij kennisorganisaties. Met andere woorden, het nieuwe werken is brancheafhankelijk. Binnen een kantoor kan HNW veel eenvoudiger worden toegepast dan bijvoorbeeld bij een kledingwinkel. Dit soort organisaties werken met bepaalde openingstijden, waarbij medewerkers op locatie aanwezig dienen te zijn.
– Steeds meer organisaties zijn bezig met digitalisering. Waar eerst veel werd gewerkt met archieven en papieren, wordt nu steeds meer gewerkt met digitale documenten en dossiers.
-Door de komst van allerlei nieuwe communicatiemiddelen, die mede worden ingezet voor het nieuwe werken, zoals webcams, intranet, bedrijfswiki, is concentratieverlies een veelvoorkomend euvel.
– Naast flexibel werken, wordt er ook steeds meer gewerkt met “flexibele” tijdelijke contracten.
– Veel bedrijven zijn langer geopend. Sommige bedrijven zijn zelfs 24 uur per dag bereikbaar.
– Virtuele nabijheid en/of randvoorwaarden zijn belangrijk om de medewerkers betrokken te houden. Zo is een randvoorwaarde bijvoorbeeld om een keer in de week naar kantoor te komen voor overleg of verantwoorden of de targets gehaald zijn.
– Waar het nieuwe werken toeneemt, neemt ook het aantal ZZP’ers (zelfstandige professionals) toe. Waar 15 jaar geleden nog slechts 6% flexibel werkte, blijkt tegenwoordig 20% als uitzendkracht, flexibel of als ZZP ‘er te werken.

 

De toekomst van het nieuwe werken

Het nieuwe werken zit al vele jaren in de lift en te verwachten valt dat dit niet zal veranderen. Flexibiliteit, vertrouwen en resultaat blijven kernwoorden. Hoe snel de ontwikkelingen precies zullen verlopen is nog niet duidelijk, wel blijken mobiliteit en Bring Your Own Device (BYOD) niet meer weg te denken bij veel organisaties: een dag thuis werken, later beginnen en langer doorgaan en een smartphone voor alle medewerkers. 28 procent van de kantoorruimte in Nederland is qua inrichting al op het nieuwe werken ingespeeld. Bij veel grote bedrijven is het fenomeen al niet meer weg te denken. Microsoft heeft het nieuwe werken enkele jaren ingevoerd. Iedereen kan zelf bepalen wanneer ze komen en gaan en vrijwel niemand beschikt meer over een vaste werkplek. Ook bij Cisco speelt het niet langer een rol waar en wanneer je werkt. Wat belangrijk is, is het resultaat. Ook ZIggo, Vodafone, SNS reaal “werken al deels nieuw” en het MKB zet langzame stappen. Het is inmiddels zo goed als zeker dat er ook wettelijk recht komt om flexibel en thuis te werken. Als het senaat akkoord gaat, zullen werknemers spoedig kunnen vragen om thuis te werken of te werken met flexibele werktijden. Het nieuwe werken wordt een geaccepteerde manier van werken, die naast de dominante traditionele werkwijze zal blijven bestaan.