De private cloud: uw vriend of vijand?

Er komen steeds meer bedrijven die IT-activiteiten via de cloud laten lopen. Als een bedrijf een strategie ontwikkelt over de implementatie van een cloud-computing oplossing, zal deze de keuze moeten maken tussen een public of een private cloud. Meestal delft de eerste het onderspit.

Het gevoel dat de publieke cloud minder veilig zou zijn, dan een private cloud, wordt meestal als het grootste nadeel beschouwd. Bedrijven met gevoelige persoonsgegevens geven hun informatie namelijk liever niet uit handen.

Protect cloud information data concept. Security and safety of cloud computing.

Voordelen van de private cloud

In tegenstelling tot een public cloud, hoeft een bedrijf zijn private cloud nooit te delen met andere gebruikers. Bij McCloud kunnen bedrijven kiezen of zij de private cloud onderbrengen binnen de vier bedrijfsmuren of in het streng beveiligde datacenter van McCloud.

Veiliger
Alleen het bedrijf is de gebruiker en documenten staan niet naast die van andere cloud-afnemers. De afgesloten structuur van een private cloud wapent gebruikers optimaal tegen datalekken of -diefstal. Daarnaast beslist een bedrijf zelf wie fysiek of digitaal toegang krijgt tot de private cloud.

Maximale controle
Met een private cloud houdt een bedrijf de touwtjes stevig in eigen handen. Het bedijf behoudt zelf de controle over infrastructuur en software. Hierbij is een bedrijf niet afhankelijk van beslissingen van derden. Geen verrassingen bij grote updates: alle onderdelen van de private cloud worden op maat geconfigureerd.

Nadelen van de private cloud

Een private cloud heeft echter ook enkele specifieke nadelen.

Hogere kosten
Private cloudservices zijn duurder. Dit komt met name door de extra kosten voor hardware en onderhoudspersoneel. Daarnaast ontstaan er extra beheerkosten door de systeembeheerders die nodig zijn voor een private cloud.

Capaciteitsbeperking
Door de beperkingen van de fysieke hardware in het datacenter heeft de organisatie te maken met een bovengrens voor de capaciteit. Puur door ruimtegebrek kan het bedrijf slechts een beperkt aantal hardware servers huisvesten.

Weeg voor- en nadelen af

Het is erg belangrijk om de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen en te onderzoeken wat voor uw bedrijf het belangrijkste is. Is een veilige werkomgeving van levensbelang? Bent u bereid om er iets dieper voor in de buidel te tasten? Zo ja, dan kan een private cloudservice uw beste vriend zijn.

Bent u geïnteresseerd in onze cloud diensten of wilt u meer informatie, neem dancontactmet ons op.

Bron: Managers Online