Cloud voorspellingen 2014

De cloud is inmiddels de hype voorbij. Inmiddels maakt 28 procent van de Nederlandse bedrijven al gebruik van clouddiensten. Voor 2014 wordt een nog grotere acceptatie van de cloud verwacht. Enkele cloud voorspellingen voor 2014:

Groeiende focus op maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid

Cloud-diensten zullen meer ingezet worden om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Zo schetst John de Voogd, van Fujitsu, een toekomst waar patiënten beter ondersteunt worden door mobiele apparaten die direct in verbinding staan met de cloud en zodoende ook met verzorgers of artsen. Patiëntendossiers kunnen eenvoudiger gedeeld worden, verkeersopstoppingen sneller opgelost en energiebesparingen kunnen automatisch worden gerealiseerd.

Betere samenwerking

Medewerkers kunnen ondanks hun locatie samenwerken aan dezelfde documenten. Samenwerking zal binnen alle afdelingen plaatsvinden en niet slechts top-down of bottom-up zijn. Naast goede samenwerking binnen de organisatie, wordt ook verwacht dat er tussen bedrijven onderling meer samengewerkt gaat worden. Crowd-sourcing zal toenemen, waardoor technologieën, kennis, modellen en best practices worden gedeeld. Te verwachten valt dat bedrijfsprocessen hierdoor verbeterd worden.

‘Cloud first’-benadering

Bedrijven zullen eerst gaan kijken naar de cloud om IT- en businessuitdagingen aan te gaan. Fred Laluyaux, CEO van kennisplatform Anaplan, voorspelt dat deze trend zich in 2014 voortzet en dat alle sectoren, inclusief die sectoren waar de adoptie wat minder snel verloopt, zoals overheid en banken.

Mobiel en cloud gaan elkaar versterken

Mobiele apparaten worden wat betreft data-opslag, geheugen en processorkracht ondersteunt door de cloud. Mobiele apparatuur versterkt de cloud weer door plaats onafhankelijk werken mogelijk te maken. De toenemende integratie van de twee zal zorgen voor betere data-toegang, data-synchronisatie, schaalbaarheid, betrouwbaarheid en het vermogen om vanaf vrijwel elke locatie en op elk moment samen te werken.

Meer aandacht voor privacy en beveiliging

Vooral naar aanleiding van Snowdens onthullingen, zal er in 2014 meer aandacht komen voor een gegronde beveiligingsaanpak. Cloudproviders besteden meer aandacht aan maatregelen om data, verbindingen en fysieke locaties te beschermen. Beschermingsmaatregelen worden steeds geavanceerder, waaronder de encryptiesleutels. Privacy en beveiliging zullen zeer belangrijke redenen worden voor bedrijven om voor een bepaalde cloud-provider te kiezen.

Minder afhankelijkheid

Bedrijven worden steeds minder afhankelijk van IT-ers, businessanalisten en backoffices voor het goed functioneren van hun IT-omgeving en administratie. Zij hoeven zich minder zorgen te maken over hun bedrijfscontinuiteit en kunnen zelf eenvoudiger grote volumes aan data analyseren en financiële gegevens consolideren. Leen Blom, manager research & development bij Centric’, zegt dat cloud, wat dit betreft, de helft van de kosten betekent.

Bron: Computable en OHNW