Cloud kan MKB verlossen uit wurggreep

Veel mkb-ondernemers zijn argwanend over een overstap naar de cloud en weten eigenlijk niet goed wat de cloud precies inhoudt. Om deze reden kiezen zij nog vaak voor traditionele oplossingen. En dat is… zonde.

Frank Lucas, commercieel directeur bij Ifective, geeft aan dat het mkb, door vast te houden aan traditionele ict-methoden, vele voordelen mis loopt en het zich moeilijker maakt dan nodig is. Ondernemers kunnen zich dankzij cloud computing namelijk flinke kosten besparen. Zij kunnen voordelig gebruik maken van de modernste technologie en zich zodoende goed meten met grote organisaties. Dit bleek uit onderzoek dat Verdonck Klooster & Associates vorig jaar uitvoerde in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Mkb-bedrijven zullen door over te stappen naar de cloud makkelijker om kunnen gaan met economische uitdagen. Capaciteitsuitbreidingen vragen steeds om nieuwe investeringen. Zo kost een server al gauw tienduizend euro. De financiële ruimte die ontstaat door middel van clouddiensten maken investeringen mogelijk voor andere doeleinden.

Ook het onderzoek van Tech Pro Research illustreerde de financiële voordelen van de cloud. Zij hielden een steekproef onder Amerikaanse ondernemers, waaruit bleek dat 67 procent van de respondenten door middel van clouddiensten hun kosten verlagen. Deze besparingen gebruikten zij vervolgens om te investeren in dienstverlening aan hun klanten.

Het is daarom tijd om de mkb-ondernemer te overtuigen van de cloud, aldus Frank Lucas. Om te beginnen zullen de vooroordelen die omtrent de cloud bestaan, weggenomen moeten worden. Zo is de overstap niet zo’n enorme verandering als over het algemeen gedacht wordt. Een organisatie wordt niet in één keer overhoop gehaalt. Een cloud-overstap kan trapsgewijs plaatsvinden. Bijvoorbeeld door in eerste instantie slechts gebruik te maken van clouddiensten voor e-mail of backup. Dit kan eenvoudig en zonder risico. Vervolgens kunnen de mkb-bedrijven bij elke uitfasering van it overstappen op een clouddienst.

Bron: Computable