Big Data en de Cloud

Hoewel de Cloud twee jaar geleden nog gepresenteerd werd als een nieuw fenomeen binnen de IT, begrijpen vandaag de dag vrijwel alle IT-mensen wat met Cloud wordt bedoeld. Toendertijd werd de Cloud vooral gepresenteerd als zeer voordelig in verband met het “pay-per-use” model. Ideaal in moeilijke economische tijden. Vandaag de dag is de Cloud echter steeds belangrijker met betrekking tot de explosieve toename aan data en de snelheid, complexiteit en variëteit van die groei.

Een veelvoorkomende nieuwe term omtrent het thema is big data. Big data betekent eigenlijk dat de data te groot wordt voor traditionele databeheer-systemen. Met andere woorden, is het erg moeilijk deze data te verzamelen, analyseren, visualiseren en verwerken met behulp van reguliere software systemen. Naast de bestaande gegevens die we door de jaren heen verzameld hebben, zijn het ook de enorme hoeveelheden gegevens die dagelijks worden gegenereerd als gevolg van sociale media, mobiele apparaten en andere technologieën. We genereren nu met zijn alle al meer dan twee exabytes per dag.

Het wordt een daadwerkelijke uitdaging om het juiste stukje informatie binnen deze enorme data-drukte te vinden. Een recente studie blijkt dat ongestructureerde data ten minste 80% van de gegevens in de wereld uitmaakt. Dit betekent dat slechts 20% van de gegevens gestructureerd staat opgeslagen en actief gebruikt wordt om bedrijfskritische beslissingen op te baseren.

De studie vond ook dat 56% van de bedrijfsleiders zeggen dat ze overweldigd worden door de hoeveelheid gegevens die hun bedrijf beheert. 60% zegt dat ze beter werk zouden moeten verrichten met betrekking tot het snel structureren en begrijpen van informatie.

Door het gebruik van de Cloud is het mogelijk om deze grote hoeveelheden van data te beheren. Inmiddels hebben de archiveringsdiensten ook hun weg naar McCloud gevonden. McCloud heeft een uniek storageplatform ideaal voor de opslag van grote ongestructureerde hoeveelheden aan data. Wij helpen u graag bij het behapbaar maken van al uw gegevens en de mogelijkheid deze efficient te verzamelen, te analyseren, te visualiseren en te verwerken.